Utvecklade egen metod för utveckling
Organisationsutveckling och olika metoder för ledarskapsutbildning finns det gott om på olika nivåer, en nödvändighet i vår föränderliga tid av snabba beslut och omstruktureringar i företag och på arbetsmarknaden. Men inte många som sysslar med denna typ av grupp- och individutveckling kan skryta med att ha utvecklat ett helt koncept på egen hand. Det kan däremot Gro Laupsa Holm, som tillsammans med sin kompanjon Bente Henriksson driver KIM Human Organisation.
Deras metod innehåller en stor portion deltagaraktivitet, där varje person får en krita för att rita hur de upplever sin organisation och sin plats i den.
- Genom att skapa bilder utifrån ett strukturerat frågematerial som vi bistår med kommer det fram nya vinklar och synsätt som man sedan kan bygga vidare på, förklarar Gro.
Ur bilderna kan metaforer utvinnas som beskriver deltagarnas företag eller gruppsammansättning på ett kreativt sätt, som inte skulle framkomma vid raka frågor.
- När människor får vara skapande och gå utanför sina vanliga ramar kommer det fram mycket fruktbart, menar Gro.
Resultaten av samtal och bilder används sedan för att analysera, förstå verksamheten på ett djupare plan och lägga fram handlingsplaner för förändring.

KIM Human Organisation utbildar partners som är självständiga företagare och sedan kan ta KIM-metoden vidare.
- Det är en mycket effektiv form av organisationsutveckling, vi har utbildat konsulter i hela landet och med olika bakgrund, från psykologer till kemister, berättar Gro.
Själv har hon tillsammans med Bente arbetat med polisens ledningsgrupp i Västernorrland med bra resultat. Båda har de tidigare lång erfarenhet av företagsutveckling och organisationsförändring och har utbildat sig i beteendevetenskap, ledarskap och andra relevanta ämnen. Nu fortsätter de att utbilda fristående konsulter som för metoden vidare till arbetslivsgrupper i hela Sverige.
- Det är inspirerande att utveckla en metod från grunden och sprida den, konstaterar Gro.

KIM Human Organisation

Bransch:
Organisationskonsult

Telefon: 060-55 64 62


Email:
gro@kim-human.org

Hemsida:
www.kim-human.org

Adress:
KIM Human Organisation
Genvägen 3
86531 Alnö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN